اسانس آویشن شیرازی طبیعی استاندارد شده

اسانس آویشن شیرازی

نام علمی: Zataria Multiflora

ترکیبات موثره: Thymol,Carvacrol

آویشن شیرازی، گیاهی بوته مانند و دارای ساقه های متعدد و بسیار منشعب است . گل های آن به صورت مجتمع با ظاهر مدور در کناره برگ ها خود نمایی می کند . جام گل آن سفید رنگ است .

اسانس این گیاه شامل ترکیباتی نظیر تیمول، کارواکرول، کامفن و لینالول می باشد. لازم به ذکر است که در اسانس آویشن دو ترکیب تیمول و کارواکرول از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

 

مصارف صنعتی:

  • صنایع داروسازی برای تولید داروهایی با اثرات ضدمیکروبی و مورد استفاده در طب سنتی
  • صنایع غذایی
  • تولید خوراک طیور