روغن بادام تلخ

روغن کلدپرس بادام تلخ

درختی است به ارتفاع 5 تا 8 متر که دارای برگ های ساده و منفرد و نوک تیز می‌باشد.گل‌های آن صورتی یا گلی روشن است. رنگ میوه درحالت تازه سبز و پوشیده ازکرک است ولی به تدریج به صورت پوسته‌ی سختی درآمده و مغز بادام را دربرمی گیرد.

روغن بادام تلخ را از مغز آن به‌وسیله‌ی دستگاه‌های فشار استخراج می‌کنند. مغز بادام تلخ را پس از خشک شدن وتمیز شدن درآسیاب خرد می‌کنند. و بعداز آنکه به‌صورت خمیر درآمده و از طریق دستگاه‌های فشارآن را روغن‌گیری می‌کنند.

روغن بادام تلخ دارای حالت روان و زرد روشنی می باشد. این روغن دارای گلیسریدهای اسیدهای چرب مانند: اسید اولئیک، لینولئیک، پالمتیک میریستیک و همچنین فیتوتسرولاست.

 

مصارف صنعتی:

  • صنایع داروسازی
  • صنایع آرایشی و بهداشتی
  • ماساژ درمانی
  • مصارف خانگی و پخت و پز


  • قیمت : 0
  • مدل ها :
خرید کالا