نتایج عبارت هیراد

1395/11/23

خدمات گروه بازرگانی بیکران کالای هیراد

خدمات گروه بازرگانی بیکران کالای هیراد

خدمات گروه بازرگانی بیکران کالای هیراد

ادامه مطلب خدمات گروه بازرگانی بیکران کالای هیراد
1395/10/04

صمغ آنغوزه

صمغ آنغوزه

صمغ آنغوزه

ادامه مطلب صمغ آنغوزه
1395/10/04

صمغ باریجه

صمغ باریجه

صمغ باریجه

ادامه مطلب صمغ باریجه
1395/07/13

بازدید مهندس علیرضا مظاهری از نمایشگاه بین‌المللی اپتکا در مسکو

بازدید مهندس علیرضا مظاهری از نمایشگاه بین‌المللی اپتکا در مسکو

هدف نمایشگاه بین‌المللی اپتکا که از سال 1994 به طور سالانه در مسکو برگزار می‌گردد، ارتقا و گسترش صنعت داروسازی است.

ادامه مطلب بازدید مهندس علیرضا مظاهری از نمایشگاه بین‌المللی اپتکا در مسکو
1395/07/13

بازدید مهندس علی رضا مظاهری از نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ایتالیا

بازدید مهندس علی رضا مظاهری از نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ایتالیا

از آنجاییکه شرکت بازرگانی هیراد همیشه در حوزه‌ی صادرات فعالیت دارد و "گسترش ارتباط با خارج از کشور" را یکی از اهداف مهم خود می‌داند، "حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی" را مورد تاکید قرار می‌دهد.

ادامه مطلب بازدید مهندس علی رضا مظاهری از نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ایتالیا