اسانس ترخون طبیعی استاندارد شده

اسانس ترخون - Tarragon Essential Oil

نام علمی: Artemisia Dracunculus

ترکیبات موثره: Estragol

گیاهی است پایا به ارتفاع 30 CM تا یک متر و دارای برگ های ساده به رنگ سبز می باشد. کاپتول های آن کوچک، به رنگ سبز و مجتمع به صورت خوشه است.

قسمت مورد استفاده‌ی ترخون، برگ و سرشاخه های جوان و برگدار گیاه است.

اسانس ترخون رنگ زرد روشن یا عنبری دارد. در اغلب روغن ها حل می شود ولی در گلیسیرین عملاً غیر محلول است.

گیاه تازه دارای 1/0 تا 4/0 درصد اسانس می باشد که در این اسانس ترکیبات فوق وجود دارد:

60 تا 70 درصد استراگول، 15 تا 20 درصد ترپن هایی مانند اوسمین و متیل کاویاکول. بعلاوه مقدار کمی هم تانن دارد.

 

مصارف صنعتی:

  • صنایع خوراک دام و طیور 
  • کنسرو سازی
  • طعم دهنده‌ی مهم در صنایع غذایی