شربت گلاب، زعفران و بیدمشک

شربت گلاب، زعفران و بیدمشک