روغن تخم کدو

روغن کلدپرس تخم کدو

این گیاه دارای برگ‌های بزرگ پوشیده ازکرک و ساقه‌ی استوانه‌ای شیاردار می‌باشد.گل‌های آن درشت، زرد رنگ و همچنین بر دونوع نر و ماده وواقع برروی یک گیاه می باشد.

قسمت مورد استفاده‌ی این گیاه به طور عمده دانه‌های آن می‌باشد که از آن برای استخراج روغن استفاده می‌شود.

دانه‌های تخم کدو 40 تا 45 درصد  روغن است. روغن حاصل ازآن حالت روان دارد ودردمای 15درجه انجماد می‌یابد. اگر این روغن بدون مداخله گرما تهیه شده باشد، رنگ مایل به سبز ودرغیراین، صورت رنگ قرمز تیره دارد.

روغن دانه تخم کدو دارای انواعی از اسیدهای چرب همچون اسیداستئاریک و اسیدبالمتیک می‌باشد.

اسیدهای چرب اشباع نشده‌ی آن اسیداولئیک ولینولئیک می‌باشد.

 

مصارف صنعتی:

  • صنایع داروسازی
  • صنایع آرایشی و بهداشتی
  • ماساژ درمانی


  • قیمت : 0
  • مدل ها :
خرید کالا