روغن سیاه دانه

روغن کلدپرس سیاهدانه

گیاهی است با برگ‌های منقسم که گل‌های آن منفرد و به رنگ سفید شیری با کناره مایل به سبز یا مایل به آبی است. دانه اش تیره رنگ و سه گوش با بوی مخصوص می‌باشد.  

دانه‌ی این گیاه دارای 30 تا 40 درصد ماده‌ی روغنی می‌باشد. سایر ترکیبات موجود در دانه عبارتند از 0.5 تا 1.5 درصد اسانس با بوی نامطبوع، قندهای مختلف، مواد صمغی البومینیوئیدی، یک ماده‌ی تلخ و یک ساپونوئید به مقدار1.4 درصد به نام ملانتین.

ملانتین به صورت گرد متبلور و سفید رنگ است. در الکل جوشان حل می‌شود ولی در اتروکلروفرم و بنزین غیر محلول است. اگر ملانتین تجزیه گردد، تبدیل به موادی نظیر گلوکز و ملانتی ژنین می‌شود.

 

مصارف صنعتی:

  • صنایع داروسازی
  • صنایع آرایشی و بهداشتی
  • ماساژ درمانی


  • قیمت : 0
  • مدل ها :
خرید کالا