محصولات

روغن بادام شیرین
روغن بادام شیرین
روغن کنجد
روغن کنجد
روغن فندق
روغن فندق
روغن گردو
روغن گردو
گیاهان دارویی خشک
گیاهان دارویی خشک
عطر گل محمدی (عطر گل سرخ)
عطر گل محمدی (عطر گل سرخ)
صمغ باریجه
صمغ باریجه
صمغ آنغوزه
صمغ آنغوزه
صمغ کتیرا
صمغ کتیرا
اسانس نعنا
اسانس نعنا
اسانس آویشن شیرازی
اسانس آویشن شیرازی
اسانس مورد
اسانس مورد
اسانس رازیانه
اسانس رازیانه
اسانس لیمو ترش
اسانس لیمو ترش
اسانس رزماری
اسانس رزماری
اسانس زیره سبز
اسانس زیره سبز
اسانس درمنه
اسانس درمنه
اسانس مرزه
اسانس مرزه
اسانس پونه
اسانس پونه
اسانس اوکالیپتوس
اسانس اوکالیپتوس