اسانس مرزه طبیعی استاندارد شده

اسانس مرزه 

نام علمی: Satureja hortensis

ترکیبات موثره: Carvacrol

گیاهی است، علفی و دارای ساقه‌های منشعب به طول 10 تا 30 CM و به رنگ سبز خاک آلود، برگ های آن باریک، دراز و نوک تیز هستند. گل های آن کوچک و سفید گلی رنگ می باشند.

قسمت مورد استفاده مرزه، برگ یا کلیه ی اعضای هوایی آن یعنی شاخه های گلدار و برگدار آن است.

اسانس مرزه مایعی بی رنگ یا مایل به زرد است که در اتر، کلروفرم، الکل و روغن های چرب حل می شود.

اسانس آن اگر از گیاه پرورش یافته تهیه شده باشد دارای 30 درصد کارواکرول و 20 تا 25 درصد سیمن است در حالی که در نوع وحشی گیاه، مقدار نسبی کارواکرول به 40 درصد نیز می رسد.

 

مصارف صنعتی:

  • صنایع داروسازی
  • صنایع غذایی به عنوان طعم دهنده در فرآورده های گوشتی شامل کنسرو ، سوسیس و کالباس