اسانس مورد طبیعی استاندارد شده

اسانس مورد

نام علمی: Myrtus

ترکیبات موثره: 1.8 Cineole, α-Pinene, β-Pinene, Limonene, Sabinene

درختچه کوچکی است که ارتفاع ساقه آن در شرایط عادی بین 1 تا 3 متر می باشد. برگ های آن همیشه سبز و پایا، متقابل و عاری از دندانه و رنگ سبز تیره می باشد. گل های نسبتاً درشت مورد، دارای رنگ سفید و بوی خاصی است.

قسمت های مورد استفاده این گیاه برگ های آن است که اسانس آن بر اثر تقطیر با بخار آب تهیه می شود.

برگهای مورد دارای تانن، مواد رزینی و تلخ، کامفن و 30 درصد اسانس است.

اسانس مورد مایعی به رنگ زرد مایل به سبز می باشد. این اسانس دارای دیپانتن، ترپن ها و سینئول است. در هنگام تقطیر و در گرمای بین 160 تا 170 درجه ماده ای به نام میرتول از آن بدست می آید.

میرتول مایعی بی رنگ یا مایل به زرد و دارای بویی شبیه به تربانتین است و به مقدار زیاد در الکل و اتر حل می گردد.

 

مصارف صنعتی:

  • ماده‌ی اولیه در صنایع دارویی گیاهی
  • صنایع آرایشی و بهداشتی از قبیل تولید صابون و شامپو
  • صنایع غذایی