طعم دهنده آویشن

طعم دهنده آویشن 

 

 

نام علمی: Zataria Multiflora

  • مورد استفاده در صنایع غذایی