طعم دهنده کاکوتی

طعم دهنده کاکوتی

 

نام علمی: Ziziphora

  • مورد استفاده در صنایع غذایی