طعم دهنده پونه

طعم دهنده پونه 

 

نام علمی: Mentha longifolia

  • مورد استفاده در صنایع غذایی