طعم دهنده نعنا

طعم دهنده نعنا 

 

نام علمی: Mentha spicata

مورد استفاده در صنایع غذایی